Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Streda 23. 1. 2019

Novinky

  • Prosíme o poslanie 2% dane na účely verejnoprávnych aktivít, za takto získané finančné prostriedky kupujeme vybavenie do školy, pomôcky pre deti, zabezpečujeme niektoré krúžkové aktivity, organizujeme konferencie, osvetové aktivity.

  • Prihláška sa podáva na základnej škole, ktorú žiak piateho ročníka navštevuje a to v termíne do 20. februára 2019. Základná škola pošle prihlášku na naše Gymnázium CENADA do 28. februára 2019.

    Prijímacie konanie sa uskutoční 5. apríla 2019. Predmetom prijímacieho konania bude pohovor so zameraním na motiváciu, záujmy a všeobecný prehľad.Súčasťou prijímacieho konania je doklad o diagnostike intelektového nadania Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Kontakt

  • Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
    Majerníkova 60, 841 05 Bratislava
  • +421 907 539 416