Navigácia

2% dane

Údaje pre poslanie 2% dane

organizácia, poberajúca 2% z dane pre školu:

CENADA, n.o.

Podzáhradná 49

821 07 Bratislava

 

IČO: 379 24 745

DIČ: 2022 3556 90

 

Číslo účtu:

IBAN: SK35 1100 0000 0026 2618 4664

BIC: TATRSKBX

 

Kontakt

  • Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
    Majerníkova 60, 841 05 Bratislava
  • +421 907 539 416