Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Sobota 15. 12. 2018

Novinky

  • Prosíme o poslanie 2% dane na účely verejnoprávnych aktivít, za takto získané finančné prostriedky kupujeme vybavenie do školy, pomôcky pre deti, zabezpečujeme niektoré krúžkové aktivity, organizujeme konferencie, osvetové aktivity.

  • Prihláška sa podáva na základnej škole, ktorú žiak piateho ročníka navštevuje a to v termíne do 20. februára. Základná škola pošle prihlášku na naše Gymnázium CENADA do 28. februára.

    Prijímacie konanie sa uskutoční 6. apríla 2018. Predmetom prijímacieho konania bude pohovor so zameraním na motiváciu, záujmy a všeobecný prehľad.Súčasťou prijímacieho konania je doklad o diagnostike intelektového nadania Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Kontakt

  • Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
    Majerníkova 60, 841 05 Bratislava
  • +421 907 539 416