Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Údaje pre poslanie 2% dane nájdete v ľavom menu

  Prosíme o poslanie 2% dane na účely verejnoprávnych aktivít, za takto získané finančné prostriedky kupujeme vybavenie do školy, pomôcky pre deti, zabezpečujeme niektoré krúžkové aktivity, organizujeme konferencie, osvetové aktivity.

 • Prihlásenie na osemročné štúdium na SG CENADA - termíny, postup, podmienky na prijatie

  Prihláška sa podáva na základnej škole, ktorú žiak piateho ročníka navštevuje a to v termíne do 20. februára. Základná škola pošle prihlášku na naše Gymnázium CENADA do 28. februára.

  Prijímacie konanie sa uskutoční 6. apríla 2018. Predmetom prijímacieho konania bude pohovor so zameraním na motiváciu, záujmy a všeobecný prehľad.Súčasťou prijímacieho konania je doklad o diagnostike intelektového nadania Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Kontakt

 • Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
  Majerníkova 60, 841 05 Bratislava
 • +421 907 539 416