Navigácia

Číslo účtu

Číslo účtu Gymnázium CENADA

IBAN: SK31 1100 0000 0029 4545 8490

BIC: TATRSKBX

Kontakt

  • Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
    Majerníkova 60, 841 05 Bratislava
  • +421 907 539 416